Contact

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening dan kunt u de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg te Den Haag. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.

Cliëntenraad

Medispec Care geeft haar cliënten via de voor iedere zorginstelling verplichte cliëntenraad invloed op het beleid. In de cliëntenraad kunnen cliënten, oud-cliënten, mantelzorgers en andere belanghebbenden plaatsnemen. De leden worden benoemd door de zorginstelling. Omdat ons cliëntenbestand voortdurend wisselt is er regelmatig een vacature voor een plaats in de cliëntenraad. Meer informatie kunt u opvragen via info@medispeccare.com of via onderstaand contactformulier

Privacybeleid

Medispec Care B.V. heeft haar privacybeleid vastgelegd

Erkenningen/Toelatingen

Medispec Care B.V. is door CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten om zorg te verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet Langdurige zorg Wlz en Zorgverzekeringswet Zvw volgens artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit Wtzi als instelling voor medisch specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Contact

Postadres:Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Medispec Care B.V.Medispec Care B.V.
Postbus 321Trondheim 11-15, unit 1B4
2990 AH  Barendrecht2993 LE  Barendrecht


info@medispeccare.com
zorgaanvraag@medispeccare.com
0180-625508
fax 010-7999542

Disclaimer
De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Medispec Care B.V., tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website van Medispec Care B.V. opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Medispec Care B.V. heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van Medispec Care B.V. onvolledig is of onjuistheden bevat. Medispec Care B.V. aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Medispec Care B.V.aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van de Medispec Care B.V. zijn opgenomen beschikbaar zijn.
Medispec Care B.V.verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van de Medispec Care B.V. gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van de Medispec Care B.V. afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de Medispec Care B.V. website heeft gedownload c.q. anderszins heeft gehaald.
Degene die van de website van de Medispec Care B.V. een document download of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en of informatie afkomstig van de website van de Medispec Care B.V. op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.
Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.
 
MSC | Medispec Care B.V. logo
MSC | Medispec Care B.V.