Goede zorg is persoonlijke zorg

Vorige pagina

Beademingszorg

Wanneer de spierkracht van de cliënt met ALS, COPD of vergelijkbare aandoeningen dermate is afgenomen dat hij/zij niet meer zelfstandig kan ademhalen kan de inzet van beademingsapparatuur levensreddend zijn. Op die wijze kan zuurstof in het lichaam worden gebracht en koolzuurgas worden afgevoerd. 

Bij non-invasieve beademing wordt de cliënt via een mond-neusmasker verbonden met de beademingsapparatuur.
Bij invasieve beademing (tracheostomale beademing) wordt de beademing gedaan via een opening in de luchtpijp. 

Wij hebben een team van medewerkers die opgeleid zijn om cliënten die gebruik moeten maken van één van deze vormen van beademingszorg bij te staan.