Goede zorg is persoonlijke zorg

Vorige pagina

Particuliere Zorg

Particulier Zorg per uur 

Medispec Care kan met haar team van hoog gekwalificeerde zorgprofessionals ook Particulier Zorg per uur leveren. Daarbij kunt u zelf bepalen welke zorg u nodig acht en hoe u die uitgevoerd wilt hebben zonder dat u daarbij gebonden bent aan de bepalingen van een zorgverzekering. 

Onze Excellente Zorg biedt u de mogelijkheid om (langer) in uw eigen huis te blijven wonen en de regie in eigen hand te houden. 

Er is een grote verscheidenheid aan zorgdiensten beschikbaar. Van persoonlijke zorg tot het assisteren of begeleiden bij huishoudelijke zorg. Ook het aantal uren zorg bepaalt u zelf. Constant – toenemend – afbouwend: Uw zorgvraag is onze prioriteit. 

 

Particulier 24-Uur Zorg 

24-uurs zorg is voltijd één op één zorg. De zorg wordt geleverd in uw eigen vertrouwde omgeving omringt door uw naasten en vrienden. De zorg kan geleverd worden zolang als u wilt. 

Wij bieden aan u en uw familie een op maat gemaakt zorgplan, om het u mogelijk te maken  thuis te kunnen blijven wonen. Wij bieden u gemoedsrust aan, wetende dat u dagelijks verzorgd wordt op een manier die u het beste bevalt. Onze particuliere zorg is een goed alternatief voor een verzorgingstehuis of verpleegtehuis. 

Wij geloven dat door u de mogelijkheid te bieden om zolang u wenst thuis te kunnen blijven wonen, wij de mentale en fysieke rust creëren om een gelukkiger en onafhankelijk leven te leiden.  

Daarom is één op één persoonlijke 24-uur zorg een ideale oplossing.  

Onze 24-uur zorg biedt goed getrainde zorgprofessionals die bekwaam en bevoegd zijn om verschillende zorgcondities te behandelen, zoals: 

  • Dementie 

  • Lichamelijke handicaps of beperkte mobiliteit 

  • Neurologische condities  

  • Parkinson, inclusief Lewy body 

  • Herstellen van herseninfarct, CVA, Tia 

  • Postoperatieve hulp 

  • Dwarslaesie en hersenletsel 

  • Tijdelijke zorg 

Medispec Care’s 24-uur Zorg is Excellente Zorg die onafhankelijkheid promoot en zorgt dat u de regie in handen blijft houden. Zo kunnen wij onze cliënten helpen om verbeteringen te bereiken op zowel mentaal gebied als op fysiek welzijn. 

 

Uw zorg, Uw thuis, Uw Keuze!!