Goede zorg is persoonlijke zorg

Vorige pagina

Visie

Het welbevinden van elke persoon centraal moet staan.  

“Wij als persoon willen langer zelfstandig thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde comfortabele omgeving en de regie zelf in handen houden”.  

Soms is daar professionele ondersteuning bij nodig. Medispec Care kan die (medische) ondersteuning bieden wanneer het gaat om specialistische verpleging en of verzorging, bij dementie, palliatieve zorg en maatschappelijke begeleiding.  

Vanuit onze visie zetten wij in om uw zelfredzaamheid te versterken. Wij vragen wat u belangrijk vindt in het leven en waar u energie uit put. Wij nemen dan de verpleging en verzorging op maat voor onze rekening, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden. 

Ketensamenwerking in de zorg

Medispec Care werkt samen met partners in de zorg die elk hun eigen expertise inbrengen om zo het complete pakket van zorg waar de client behoefte aan heeft aan te kunnen bieden. 

Onze ketenpartners zijn o.a.:

- Huisartsen
- Medisch specialisten
- Ziekenhuizen
- Apothekers
- Fysiotherapeuten
- Ergotherapeuten
- Tandartsen (mondzorg)
- Gemeenten (WMO)

Home-tekst

Medispec Care | MSC staat voor Excellente Zorg. De beste zorg aan cliënten, met volle overgave, volgens de laatste methodes en wetgeving.

Dit kan kortdurende (intensieve) zorg zijn, zoals ziekenhuisverplaatste zorg, maar ook langdurige zorg.

Naast de algemene wijkverpleging die wij ook leveren zijn wij gespecialiseerd in de zorg voor clienten die beademingzorg nodig hebben, ten gevolge van bijvoorbeeld ALS of een dwarslaesie.
Voor meer informatie zie onder Diensten. 

MSC | Medispec Care B.V. logo
MSC | Medispec Care B.V.